رگال 4 خونه کد 40007

از رگال های زیبا و با دوام میزانکاران می توان هم در فروشگاه ها هم در خانه استفاده کرد. 

این رگال ها به رنگ های سفید و مشکی و در ابعاد مختلف قابل سفارش و تولید هستند.

همچنین میله ها، سبدها و طبقات این محصولات طبق فضای موجود و سلیقه هر فرد به راحتی قابل تغییر و جابجاییست.