رگال لباس 3 میله 2 سبدی کد 40005

محصولات ما برای خانه، فروشگاه، انبار و … قابل استفاده بوده و به راحتی و بدون نیاز به تخصص،بدون نیاز به پیچ و مهره مونتاژ و دمونتاژ می‌شوند.