رگال لباس توکار 40008

رگال های ما را می توانید به راحتی در هر فضایی اعم از خانه، فروشگاه و … مورد استفاده قرار دهید.

این رگال ها با هر ابعادی که شما بخواهید در رنگ های مشکی و سفید قابل تولید هستند.