رگال تلسکوپی لباس و کفش کد 40013

رگال های میزانکاران با بهترین کیفیت، نظم و زیبایی را به خانه و فروشگاه شما هدیه می دهند.

رگال های تلسکوپی ما رگال هایی بسیار شیک و خاص بوده که به واسطه داشتن حالت تلسکوپی لوله ها، قابلیت تفییر ارتفاع آن ها مطابق فضای موجود فراهم می باشد.