رگال تلسکوپی دیواری کد 40017

شرکت میزانکاران مجموعه متنوعی از رگال ها را طبق خواسته و سفارش مشتریان تولید می نماید.

رگال تلسکوپی دیواری یکی از رگال های ثابت ماست که نحوه مونتاژ، استفاده و تفکیک آن بسیار راحت است.