رگال ترکیبی کد 40018

رگال ترکیبی میزانکاران رگالی بسیار زیبا، کم جا و با دوام بوده که

  • نیازی به پیچ و مهره ندارد 
  • و به آسانی مونتاژو دمونتاژ می شود