قفسه پروفیلی دیواری کفش کد 30003

قفسه های پروفیلی کفش میزانکاران، یک محصول بسیار زیبا، کابردی مناسب برای نمایش کفش ها در فروشگاه می باشد.