قفسه پروفیلی با کفی کفش 30020

قفسه پروفیلی با کفی کفش میزانکاران، یک قفسه شیک و مناسب به ویژه برای فروشگاه های کفش می باشد

که به کمک آن می توان کفش ها را به راحتی و زیبایی نمایش داد.