استند مجله 1-125

استند مجله میزانکاران، قفسه‌ای مناسب برای نمایش و فروش مجلات،کاتالوگ‌ها و روزنامه هاست.